Andrzej Piętka
Phone: (0048) 786 818 273
e-mail: andrzej@pietkaodchleba.pl
www.pietkaodchleba.pl

Studio Akademii Wypieków
ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa
Product test and training based upon Wiesheu Bakery Owens

Adres do korespondencji i wysyłania próbek:
Akademia Wypieków Andrzej Piętka
ul. Krasiczyńska 2/15, 03-379 Warszawa

Questions? Contact us by phone or email